Hallittavuustesti

I-HAH ry:n agilityn alkeiskurssille koirakot valitaan hallittavuustestin kautta. Myös jäsenten uusien koirien tulee läpäistä testi ennen harjoittelun aloittamista treeniryhmissä. Testin tarkoituksena on kartoittaa ohjaajan ja koiran välistä yhteistyötä, koiran hallintaa ja motivoitavuutta. Testissä ei vaadita tokomaista suoritusta ja koiran palkkaaminen ja innostaminen kokeen aikana on sallittua nameilla, leluilla, leikkimällä sekä suullisesti.

Kun koira on hallinnassa ja innostunut työskentelemään ohjaajansa kanssa, voidaan agilityn alkeiskurssilla keskittyä agilityn harjoitteluun. Selkeästi aggressiivinen koira hylätään.

Testissä arvioidaan seuraavia osioita.

Luoksepäästävyys Koirat ovat ohjaajiensa kanssa väljässä rivissä. Testin pitäjä käy tervehtimessä ohjaajat ja koirat. Koiran ei tarvitse olla käskyn alla ja se saa tervehtiä testaajaa. Testaaja pystyy tervehtimään koiraa. Koira saa olla pidättyväinen. Koira ei saa käyttäytyä aggressiivisesti eikä riehua tai häiritä muita koirakoita.
Yhteistyö
Motivointi 
Ohjaaja kulkee koiran kanssa ilman talutinta annetun reitin innostaen ja kannustaen sitä. Koiran tulee olla kiinnostunut ohjaajasta ja seurata tätä. Reitillä voi olla esimerkiksi esteitä kierrettävänä, mutta ei häiriökoiria.
Seuraaminen häiriön alla Koira seuraa taluttimessa ohjaaja häiriökoirien lähettyvillä. Koira seuraa ohjaajaansa ja ei osoita liiallista kiinnostusta tai aggressiivisuutta toisia koiria ja ohjaajia kohtaan.
Paikallaanolo
Luoksetulo 
Ohjaaja jättää koiran vapaavalintaiseen asentoon (istumaan, seisomaan, maahan) ja poistuu 5-10 metrin päähän. Tarvittaessa avustaja voi pitää koiraa hihnasta. Koira pysyy paikallaan. Ohjaaja kutsuu koiran luokseen ja koira tulee ohjaajan luokse innokkaasti.
Uusi tilanne Koira ja ohjaaja saavat suoritettavakseen tehtävän, josta koiralla ei välttämättä ole aikaisempaa kokemusta. Tehtävän arvioinnissa on painotus sillä, kuinka ohjaaja kannustaa ja palkkaa koiraa uudessa tilanteessa.
Yleisvaikutelma Koirakon yleisvaikutelma arvioidaan kaikkien testin osa-alueiden aikana. Tärkeää on koiran positiivinen palkkaus ja kannustus sekä koiran halu suorittaa tehtäviä ohjaajansa kanssa.

Varaa testiin koiralle panta ja tavallinen talutin (ei kelatalutin), palkkausta varten nameja ja leluja sekä vettä. Juoksuinen narttu voi osallistua testiin viimeisenä suorittajana.